Dela med andra

Sjuksköterska till psykiatrisk Avdelning 1 i Örebro

Publicerad 2021-10-27


Avdelning 1 är en psykiatrisk vårdavdelning med 14 vårdplatser som ligger belägen på Karlahuset i Örebro, på bekvämt avstånd till centrum, samt buss- och tågförbindelser. På Avdelning 1 vårdas i första hand patienter med psykossjukdom men vid platsbrist inom slutenvården har avdelningen även möjlighet att vårda patienter med förstämningssyndrom.

Vi har god sammanhållning i arbetslaget och vi samarbetar tätt med övriga psykiatriska vårdavdelningar i länet. Säkra vårdövergångar är ett högprioriterat område och vi har därför ett nära samarbete med socialpsykiatrin och med de två öppenvårdsteam som arbetar i samma byggnad. Vi håller på att implementera Safewards som arbetssätt på avdelningen, vilket är en del av ett större forskningsprojekt som just nu pågår i slutenvården.

Arbetsuppgifter
Vi arbetar med ett personcentrerat arbetssätt och arbetsuppgifterna innefattar många olika delar vilket kräver både en bred och djup kompetens. Bland annat ingår läkemedelsadministrering, psykiatriskt omvårdnad- och behandlingsarbete - där du kommer att bedöma patientens behov samt planera och genomföra åtgärder. Du kommer att hålla i patientsamtal och samplanering sker med patienternas nätverk, anhöriga och andra vårdgivare.

Till avdelningen tillhör även en läkemedelsmottagning med jourverksamhet som bemannas med bland annat sjuksköterskor, vilket ger dig som avdelningssjuksköterska möjlighet att även arbeta del av din arbetstid i öppenvård - där du kommer att träffa patienter i ett annat skede än vid inläggning. Detta integrerade arbetssätt – med både sluten- och öppenvård – skapar kontinuitet i vårdkontakterna för patienterna vilket har stor betydelse för målgruppen där allians och personkännedom är grundläggande delar för att kunna ge en god, patientsäker och högkvalitativ vård.

Som sjuksköterska har du en arbetsledande funktion och dokumentation är en viktig del av arbetet. Du kommer att ha studentansvar och fungera som handledare för sjuksköterskestudenter. Vi vill förstås också att du deltar med ett stort engagemang och intresse av att vidareutveckla vår verksamhet.

Kvalifikationer
Sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatri. Vi söker dig som tycker om att arbeta nära patienterna och som har patientens bästa för ögonen och som har förmåga att utforma omvårdnaden efter patientens behov och utgå från ett helhetsperspektiv och se både patient och närstående i deras livssituation.

Erfarenhet av psykiatri är meriterande men inte avgörande. Arbetet på avdelningen bygger på engagemang, lyhördhet, en positiv grundinställning och en god kollegial gemenskap, vilket ställer krav på samarbetsförmåga och social kompetens. Teamarbete utgör en grund i arbetet. Introduktionen anpassas efter dina behov och vi ser till att du får möjlighet att få den kompetens som du kommer behöva på avdelningen.

Kontaktperson
Limou Chandorkar
limou.chandorkar@regionorebrolan.se
0761251131

Jobbansökan
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
jobb.regionorebrolan.se


Tillbaka
  Region Örebro län

Arbetsgivare
Region Örebro län

Antal platser
1 st


Ort
Övriga landet

Sista ansökningdag
2022-01-25

Tidsperiod
Tillsvidare

Länkar
Länk till Annons
Annons på Facebook
Annons på Instagram


Bookmark and Share