Dela med andra

Praktikanter till Svalornas Latinamerikas kansli i Stockholm och till samarbetsorganisationer i Bolivia, Nicaragua och Peru

Publicerad 2018-03-16


Svalorna Latinamerika arbetar för att minska fattigdom och undanröja dess orsaker. Vi samarbetar med lokala organisationer för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i Bolivia, Nicaragua och Peru. Tillsammans skapar vi möjligheter för kvinnor, barn och ungdomar att förbättra sina livsvillkor.

Arbetsuppgifter
Är du intresserad av mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor och Latinamerika? Nu söker Svalorna Latinamerika praktikanter till vårt kansli i Stockholm och till våra lokala samarbetsorganisationer i Bolivia, Nicaragua och Peru.

Praktik på vårt kansli i Sverige
Som kanslipraktikant kommer du att delta i arbetet med våra medlemmar och frivilliga. Du kommer att få erfarenhet av föreningsarbete och utvecklingsfrågor, möjlighet att delta vid olika evenemang och bidra till att utveckla intresset och engagemanget för utvecklingsfrågor i Latinamerika.

Förutsättningar
Praktiken startar i aug 2018, är på heltid och pågår under 20 veckor på vårt kansli i Stockholm. Praktiken är ofinansierad.

Praktik i Latinamerika
Som praktikant kommer du att vara delaktig i vårt utvecklingsprogram och aktivt delta i arbetet med våra lokala samarbetsorganisationer. Under din praktikperiod kommer du att lära dig mer om utvecklingsarbete och du får en inblick i hur svenskt utvecklingssamarbete fungerar i praktiken. En viktig del av arbetet är att informera om Svalorna LA:s och våra samarbetsorganisationers arbete på plats. Du kommer att få möjlighet att skriva reportage liksom blogginlägg om personer, händelser och aktiviteter som våra samarbetsorganisationer anordnar, samt filma och fotografer. Som utlandspraktikant för Svalorna LA är du med i Universitets- och högskolerådets (UHR) praktikantprogram som finansieras av Styrelsen för internationellt samarbete (Sida).

Uppdragsperiod & praktikersättning
Det är ett tidsbegränsat praktikuppdrag på heltid under höstterminen 2018. I praktiken ingår efterarbete som innefattar utåtriktade informationstillfällen. Uppdraget finansieras av Sida. Uppdraget kan inte kombineras med studiemedel, men däremot med högskolestudier. Svalorna Latinamerika bekostar ut- och hemresa, boende, försäkring, eventuella vaccinationer samt en mindre dagsersättning under praktikperioden.

Mer information om praktikplatserna finns på vår hemsida
Läs mer om alla praktikplatser och hur du ansöker på vår hemsida:
svalorna.se/praktik

Varmt välkommen med din ansökan!


Kvalifikationer
Särskilda villkor för att delta i UHR:s Sidafinansierade praktikantprogram:

Inte tidigare ha deltagit i Praktikantprogrammet finansierat via Universitets- och högskolerådet (UHR)
Fylla minst 20 år eller högst 30 år det år som praktiken påbörjas.
Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Inte vara, eller tidigare ha varit, anställd hos sändande organisation före ansökningstillfället
Kontaktperson
Zelina Nyhlén
rekrytering@svalorna.se
08-642 16 96

Jobbansökan
rekrytering@svalorna.se
www.svalorna.se


Tillbaka
  Arbetsgivare
Svalorna Latinamerika

Antal platser
17 st


Ort
Övriga landet

Sista ansökningdag
2018-03-27

Tidsperiod
praktik

Länkar
Svalorna Latinamerik
Praktikplatser hos S
Vad gör en utlandspr


Bookmark and Share