Dela med andra

Projektledare inom energi och klimat

Publicerad 2017-09-11


Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Länsstyrelsens roll som regeringens företrädare i länet spänner över ett brett spektrum av frå­gor så som naturvård, miljöskydd, energi och klimat, krishantering och fiske.

Södermanland är ett omväxlande län med sjöar, skogar, jordbruk, små och medelstora städer och en fantastisk skärgård. Länet kännetecknas också av en dynamisk utveckling och präglas i stor utsträckning av närheten till Stockholmsområdet.

Tjänsten är placerad inom funktionen Vatten, miljö och klimat med 12 medarbetare som arbetar med att förvalta länets vattenresurser, bidra till en minskning av utsläpp av klimat­gaser samt att samordna länets miljömålsarbete. Utgångspunkten för funktionens klimat­arbete är den regionala klimat- och energistrategin.


Arbetsuppgifter
Du kommer att projektleda Länsstyrelsens klimat- och energiarbete och strategiskt arbeta med att nå regionens klimat- och energipolitiska mål. I tjänsten har du mycket kontakter med aktörer i länet och kommunikation och informationsspridning är en viktig del av arbetet.

I tjänsten kommer du huvudsakligen arbeta med projektet ”Incitament för energieffektivise­ring” samt investeringsstödet Klimatklivet.

Projektet ”Incitament för energieffektivisering” syftar till att öka energieffektiviserings­takten i små och medelstora företag i länet. I första hand ska företagen nås genom de offent­liga myndigheternas tillsynskanaler. En viktig del i arbetet är således att stötta kommunernas miljöinspektörer i arbetet med att sprida information till företagen i samband med tillsyns­besöken. Tjänsten innebär mycket resor då du även själv kommer att besöka flera av före­tagen i länet.

Arbetet med Klimatklivet handlar om att stimulera kommuner och företag till klimatsmarta åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid. Informationsspridning och dialoger med länets aktörer är viktiga delar i arbetet. Arbetet innefattar även handläggning av ansökningar och uppföljning av beviljade åtgärder.


Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning företrädesvis inom energi- och miljöområdet.

Meriterande för tjänsten är:
•Kompetens inom energieffektivisering eller energiteknik
•Kompetens inom miljörätt och tillsyn enligt miljöbalken
•Erfarenhet av små och medelstora företags förutsättningar
•Erfarenhet av projektledning och kommunikationsarbete.

Vi söker dig som både tänker strategiskt kring kommunikation och har erfarenhet av att t.ex. ordna konferenser, utforma information på hemsidan eller ta fram informationsmaterial. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna innebär att du ska kunna ta initiativ och driva processer framåt. I kontakter med aktörer i länet är det viktigt att du är utåtriktad, social och tydlig. För att lyckas med ditt arbete krävs att du är bra på att sam­arbeta, har ett strategiskt tänkande och ett strukturerat arbetssätt. Du är kreativ, har förmåga att ta ansvar och självständigt driva processer och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Körkort krävs eftersom du behöver kunna ta dig flexibelt över länet. Vi förutsätter dator­vana.


Kontaktperson
Anna Forslund
anna.forslund@lansstyrelsen.se
010-223 40 00

Jobbansökan
Ansök via Länsstyrelsens webb www.lansstyrelsen.se


Tillbaka
  Arbetsgivare
Länsstyrelsen Södermanlands län

Antal platser
1 st


Ort
Södermanland

Sista ansökningdag
2017-10-01

Tidsperiod
Visstidsanställning 2 årBookmark and Share