Dela med andra

PRAKTIK I YANGON (MYANMAR) HÖSTEN 2017

Publicerad 2017-03-20


Sektionskansliet upprättades i juni 2014 och tillhör ambassaden i Bangkok. Sektionskansliet är samlokaliserat med de norska och danska ambassaderna samt den finska diplomatiska missionen i det s.k. Nordiska huset i Yangon. Vid sektionskansliet arbetar för närvarande fem utsända svenskar och fem lokalanställda myanmarer, totalt i det Nordiska huset ca 55 personer.

Arbetsuppgifter
Praktikanten kommer i första hand att arbeta med att bevaka den politiska utvecklingen, men eftersom bistånd och utrikespolitiken är nära samverkande kommer även biståndsrelaterade uppgifter att ingå. Praktikanten kommer också att arbeta med sektionskansliets kommunikation.

Kvalifikationer
Villkor för praktik: För formell behörighet krävs att praktikperioden ingår som en del i ordinarie utbildningsprogram, att den är meriterande för akademiska poäng, samt studiemedelsberättigande. Praktiken är oavlönad. Sökande måste enligt Utrikesdepartementets bestämmelser vara svensk medborgare. För den som avslutat sina studier eller i övrigt inte uppfyller villkoren, kan praktik inte medges.
Sökande: En grundförutsättning för praktik på ambassaden är att sökanden har god förmåga att uttrycka sig på såväl svenska som engelska. Sökanden bör även ha god social förmåga, förmåga att arbeta självständigt men också kunna ingå i ett team.


Kontaktperson
Johan Hallenborg
johan.hallenborg@gov.se
+47 239 591 66

Jobbansökan
Ansökan: CV, referenser samt personligt brev. Bifoga gärna exempel på skriven text, på svenska eller engelska. Skicka handlingarna via e-post till sektionskansliet.yangon@gov.se senast den 31 mars. Om ansökan inte är fullständig kan den inte beaktas.
Försäkring: Till exempel genom ”Student UT” via universitet/högskola, annan huvudman eller i egen regi, vilket måste dokumenteras.
sektionskansliet.yangon@gov


Tillbaka
  Arbetsgivare
Svenska ambassadens sektionskansli i Yangon, Myanmar

Antal platser
1 st


Ort
Utlandet/Abroad

Sista ansökningdag
2017-03-31

Tidsperiod
PraktikBookmark and Share