Dela med andra

Praktik på Ambassaden i Bangkok Hösten 2017

Publicerad 2017-03-20


Ambassaden i Bangkok tar emot fyra praktikanter under höstterminen 2017. Sveriges ambassad i Bangkok är en av Sveriges största ambassader med ca 50 anställda. Ambassaden i Bangkok täcker förutom Thailand även sidoackrediteringsländerna Laos och Myanmar.

Arbetsuppgifter
Sektionen för administration: Inom administrationen ryms allt från budgetplanering, betalningar, fastighetsfrågor, säkerhet, IT, personalfrågor till protokollära frågor. Sektionen arbetar även med frågor som risk management, anti-korruption och utarbetande av nya riktlinjer och verksamhetsplanering.
Sektionen för politik, handel och främjande: Bevakar och rapporterar om den politiska utvecklingen, samhällsreformer, mänskliga rättigheter, utrikes- och säkerhetspolitik i Thailand och Laos samt regionala/gränsöverskridande frågor. Bevakar och rapporterar om den ekonomiska politiken och handelspolitiken i Thailand och Laos samt bedriver ett aktivt handels- och kulturfrämjande (bland annat tillsammans med Business Sweden och Svenska Institutet). Deltar i EU-möten och andra arbetsgrupper, samt deltar i planering och genomförande av inkommande besök.
Sektionen för utvecklingssamarbete: Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Asien och Oceanien bedrivs från Bangkok. Tematiskt fokus för det regionala samarbetet ligger på en integrering av miljö och klimat, mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Praktikområdet innefattar analys inom miljö/mänskliga rättigheter och deltagande i aktiviteter, uppföljning och beredning av ambassadens utvecklingsinsatser. Du bör för denna praktikplats ha utbildning inom samhällsvetenskap med inriktning på miljö/klimat och/eller mänskliga rättigheter. Intresse för internationellt utvecklingssamarbete är meriterande.


Kvalifikationer
Villkor för praktik: För formell behörighet krävs att praktikperioden ingår som en del i ordinarie utbildningsprogram, att den är meriterande för akademiska poäng, samt studiemedelsberättigande. Praktiken är oavlönad. Sökande måste enligt Utrikesdepartementets bestämmelser vara svensk medborgare. För den som avslutat sina studier eller i övrigt inte uppfyller villkoren, kan praktik inte medges.
Sökande: En grundförutsättning för praktik på ambassaden är att sökanden har god förmåga att uttrycka sig på såväl svenska som engelska. Sökanden bör även ha god social förmåga, förmåga att arbeta självständigt men också kunna ingå i ett team.


Kontaktperson
Sune Larsson
sune.larsson@gov.se
+6622637223

Jobbansökan
Ansökan: Personligt ansökningsbrev, CV, referenser,samt exempel på skriven text på svenska skickas via e-post till ambassaden.bangkok@gov.se senast den 31 mars. I ansökan ska specificeras inom vilken sektion praktik helst önskas.
Försäkring: Till exempel genom ”Student UT” via universitet/högskola, annan huvudman eller i egen regi, vilket måste dokumenteras.
ambassaden.bangkok@gov.se


Tillbaka
  Arbetsgivare
Svenska ambassaden i Bangkok

Antal platser
4 st


Ort
Utlandet/Abroad

Sista ansökningdag
2017-03-31

Tidsperiod
PraktikBookmark and Share